Αξιολογίσεις σε συντομογραφία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 


1)     CAT ή CACT = Για το Εθνικό Πρωτάθλημα Εργασίας. Ο τίτλος απονέμεται στον νικητή αγώνα (FIELD TRIAL) που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο  με συμμετοχή σκυλιών της χώρας που διεξάγεται ο αγώνας.
2)    CAC ή CACS ή CACB = Aπονέμεται στον Πρωταθλητή ομορφιάς σε εθνική έκθεση (SHOW) μορφολογίας.
3)    CACIT =  Πιστοποιητικό προσόντων για το διεθνές πρωτάθλημα εργασίας. Ο τίτλος CACIT απονέμεται στον νικητή αγώνα FIELD-TRIAL που διεξάγεται  σε διεθνές επίπεδο και με συμμετοχή σκυλιών από διάφορες χώρες.
4)    CHB = Εθνικός Πρωταθλητής Μορφολογίας
5)    CACIB = Πιστοποιητικό προσόντων για το διεθνές αριστείο ομορφιάς.  Ο τίτλος CACIΒ απονέμεται  στον νικητή διαγωνισμού έκθεσης (SHOW) που διεξάγεται σε διεθνές επίπεδο είναι δηλ. τίτλος ομορφιάς.
6)    Res CAC ή CACT = Αναπληρωματικό  πιστοποιητικό προσόντων για το εθνικό πρωτάθλημα εργασίας.  Ο τίτλος Res CAC απονέμεται  στον δεύτερο καλύτερη σκύλο αγώνα (FIELD ΤRIAL) που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο.
7)   Res CAC ή Res CACB = Αναπληρωματικό πιστοποιητικό Ρωσοκύνων για το εθνικό αριστείο ομορφιάς.  Ο τίτλος RES. CAC ή RES.  CACB απονέμεται επίσης στο δεύτερο ομορφότερο σκύλο έκθεσης που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο για το εθνικό αριστείο ομορφιάς.
8)    RES CACIT = Αναπληρωματικό πιστοποιητικό προσόντων για το διεθνές πρωτάθλημα εργασίας.
9)    Res CACIB = Αναπληρωματικό πιστοποιητικό προσόντων για το διεθνές αριστείο ομορφιάς.  Ο τίτλος του Res CACIB απονέμεται στον δεύτερο ομορφότερο σκύλο του διαγωνισμού έκθεσης που διεξάγεται για το διεθνές αριστείο (πρωτάθλημα) ομορφιάς.
10)    BIS = Kαλύτερο έκθεσης μορφολογίας.
11)    RBIS = Aναπληρωματικό καλύτερο  έκθεσης μορφολογίας.
12)    EFB = Eξαίρετο για αναπαραγωγή.
13)    VGFB = Πολύ καλό για αναπαραγωγή.
14)    GFB = Kαλό για αναπαραγωγή.
15)    MΤHR = Τιμητική μνεία με επιφύλαξη. Απονέμεται υπό κάποιες προϋποθέσεις σε αγώνες εργασίας.
16)    CQN = Πιστοποιητικό φυσικών προσόντων. Απονέμεται  υπό κάποιες προϋποθέσεις  σε αγώνες εργασίας.
17)    Α.Κ.Ι. = Αγώνες Κυνηγετικών Ικανοτήτων
18)    TRIALER = Σημαίνει ότι ο σκύλος είναι αγωνομάχος δηλαδή λαμβάνει μέρος σε αγώνες εργασίας.
19)    ΤAN = Eξέταση Φυσικών Προσόντων (Ε.ΦΥ.Π.).
20)    REC = Συστημένο για αναπαραγωγή.
21)   2Χ CAC ή 2X CACT = H ένδειξη αυτή που μπορούμε να συναντήσουμε στο πιστοποιητικό ενός σκύλου δηλώνει ότι του έχει απονεμηθεί  δύο φορές ο τίτλος CAC  ή αν είναι 3XCAC τρεις φορές κλπ.
22)    FT = Η ένδειξη FT που αποτελεί  την σύντμηση των λέξεων FIELD TRIAL δηλώνει ότι ο σκύλος που φέρει στο πιστοποιητικό του αυτή την ένδειξη έχει λάβει μέρος σε αγώνα FIELD TRIAL που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο.
23)    ΙFT = H ένδειξη IFT που αποτελεί την σύντμηση των λέξεων INTERNATIONAL  FIELD TRIAL δηλώνει ότι ο σκύλος που έχει αυτή την ένδειξη στο πιστοποιητικό του (μπορεί η ίδια ένδειξη να είναι στο καρνέ εργασίας) έχει λάβει μέρος σε διεθνή αγώνα FIELD TRIAL.
24)    CHFT ή CH nat FT =  Οι ενδείξεις  αυτές όταν συναντώνται στα πιστοποιητικά  σκυλιών δηλώνουν ότι αυτοί οι σκύλοι είναι νικητές αγώνων FIELD TRIALS εθνικού επιπέδου.
25)    CH IFT ή CH INT FT =  Οι συντμήσεις αυτές που αναφέρονται σε ορισμένα πιστοποιητικά σκυλιών δηλώνουν ότι αυτά τα σκυλιά είναι νικητές (πρωταθλητές)  αγώνων FIELD TRIALS σε διεθνές επίπεδο.
26)    2X CACIT =  Η ένδειξη αυτή που συναντάμε στα πιστοποιητικά των σκύλων ή στα καρνέ εργασίας δηλώνει ότι έχει απονεμηθεί στο σκύλο δύο φορές η ανώτατη διάκριση σε  διεθνές πρωτάθλημα εργασίας. Π.χ. 3 Χ CACIT τρεις φορές κλπ.
27)    2Χ CACIB =  Στο σκύλο που φέρει αυτή την ένδειξη στο πιστοποιητικό του έχει απονεμηθεί δύο φορές η ανώτατη διάκριση σε διεθνές  πρωτάθλημα ομορφιάς.


ΙΤΑΛΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1)    L ή LAV = LAVORO = Εργασία
2)    Β ή ΒΕLL = BELLEZZA = Oμορφιά
3)    ΑSS = ASSOLUTO  = Απόλυτο δηλ. ομορφιά και εργασία.
4)    CAMP IT L = CAMPIONI ITALIANI LAVORO = Πρωταθλητής Ιταλίας στην εργασία.
5)    CAMP IT B. = CΑΜΡΙΟΝΙ ΙΤΑLΙΑΝΙ ΒΕLLΕΖΖΑ = Πρωταθλητής ομορφιάς Ιταλίας.
6)    CAMP IT ASS = CAMPIONI ITALIANI ASSOLUTO = Aπόλυτος Πρωταθλητής Ιταλίας (ομορφιάς και εργασίας).
7)    CAMP R PROD = CAMPIONI RIPRODUTTERE = Πρωταθλητής αναπαραγωγός.
8)    CAMP. EURBEL = CAMPIONI EUROPEΟ BELLEZZA = Πρωταθλητής Ευρώπης ομορφιάς.
9)    CAMP EST = CAMPIONI ESTERO = Πρωταθλητής ξένης χώρας που τα πιστοποιητικά του δεν είναι καταχωρημένα στον ENCI Ιταλικό Κυνολογικό Οργανισμό.
10)    CAMP INT L = CAMPIONI INTERNAZIONALI LAVORO = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας.
11)    CAMP INT B = CHAMPIONI  ΙΝΤΕΡΝΑΖΙΟΝΑLΙ ΒΕLLΕΖΖΑ = Διεθνής πρωταθλητής ομορφιάς.
12)    CAMP INT ASS = CAMPIONI INTERNAZIONALI ASSOLUTO = Διεθνής απόλυτος πρωταθλητής (ομορφιάς και εργασίας).
13)    HD = DISPLASIA = Δυσπλασία.
14)    CAMP TR = CAMPIONI TRIALLER = Πρωταθλητής αγώνων εργασίας.
15)    CAMP INT TR = CAMPIONI INTERNAZIONALI TRIALLER = Διεθνής πρωταθλητής αγώνων εργασίας.

ΓΑΛΛΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1)    G.D. = GRANDE QUETE = Μεγάλη έρευνα.
2)    Q.C. = QUETE (DE) CΗΑSSΕ = Έρευνα κυνηγίου.
3)    C.P. = CHASSE PRATIQUE  = Πρακτικού κυνηγίου.
4)    CH. IT. GQ. = CHAMPION INTERNATIONAL (DE) TRAVAIL (DE) GRANDE QUETE = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας μεγάλης έρευνας.
5)    CH. IT. QC. = CHAMPION INTERNATIONAL (DE) TRAVAIL (DE) QUETE (DE) CHASSE = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας έρευνας κυνηγίου.
6)    CH.T. GQ. = CHAMPION NATIONAL (DE) TRAVAIL (DE) GRANDE – QUETE = Εθνικός Πρωταθλητής εργασίας μεγάλης έρευνας.
7)    CH. T. QC. = CHAMPION NATIONAL (DE) TRAVAIL (DE) QUETE (DE) CHASSE =  Eθνικός πρωταθλητής εργασίας έρευνας κυνηγίου.
8)    CH. T. CP. = CHAMPION NATIONAL (DE) TRAVAIL (DE) CHASSE PRATIQUE = Εθνικός πρωταθλητής εργασίας  πρακτικού κυνηγίου.
9)   CH. B.= CHAMPION BEAUTE = Eθνικός πρωταθλητής ομορφιάς.
10)    CH. I. B. = CHAMPION INTERNATIONAL (DE) BEAUTE = Διεθνής πρωταθλητής  ομορφιάς.
11)    TR. = TRIALER = Αγωνομάχος. Η ένδειξη αυτή όταν δεν συνοδεύεται και με κάποια άλλη ένδειξη σημαίνει ότι ο σκύλος λαμβάνει μέρος σε αγώνες εργασίας (FIELD TRIALS) αλλά δεν έχει λάβει διακρίσεις.
12)    TR. GQ. = TRIALER GRANDE QUETE = Αγωνομάχος μεγάλης έρευνας.
13)    TR. QC. = TRIALER QUETE (DE) CHASSE = Αγωνομάχος έρευνας κυνηγίου. Υπάρχουν στη Γαλλία και άλλοι όροι που δεν αναφέρονται εδώ διότι απονέμονται  σε ειδικούς αγώνες, όπως μπεκάτσας, που δεν είναι καθιερωμένοι διεθνώς.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1)    G.S. = GROBE SUCHE = Μεγάλη έρευνα.
2)    A.S. = ASLTER SUCHE  = Μεσαία έρευνα ή έρευνα κυνηγίου.
3)    CH. IB. = INTERNATIONALER  SCHONHEITSCHAMPION = Διεθνής πρωταθλητής ομορφιάς.
4)    CH.N.QC. = DEUTSCHER SUCHENCHAMPION NATIONALER ARBEITSCHAMPION = Εθνικός (Γερμανίας) πρωταθλητής εργασίας έρευνας κυνηγίου, είναι δηλ. το αντίστοιχο της Γαλλικής κατηγορίας (QUETE DE CHASSE).
5)    CH. I. QC. = INTERNATIONALER ARBAITS CHAMPION  = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας έρευνας κυνηγίου.
6)    CH. I. GQ. = INTERNATIONALER ARBAITSCHAMPION BROBE SUCHE = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας μεγάλης έρευνας, το αντίστοιχο δηλ. της γαλλικής κατηγορίας GRANDE QUETE.
7)    CH. ABSOLU = INTERNATIONALER ARBAITS UND INTERNATIONALER SCHONHEITSCHAMPION = Διεθνής πρωταθλητής εργασίας και ομορφιάς συγχρόνως.

©2024 Epagneul Breton de Chypre. All Rights Reserved. Developed by OnlineTraders.eu

Search